Solelproduktion februari 2011 – Summering

Fick idag timdata för uttag från elnätet (branschspråk för den el vi köpt) och inmatning av överskott av el från våra solceller till elnätet för februari från Per Holmquist, Vattenfall. Med hjälp av dem och data från solcellsanläggningen gjorde jag en sammanställning tillsammans med en jämförelse för november 2010-januari 2011.

  Nov 2010 Dec 2010 Jan 2011 Feb 2011
Solelproduktion (kWh) 52,71 18,87 48,09 129,93
Timmar med solelproduktion (% av månad) 124 (17%) 107 (14%) 145 (19%) 228 (34%)
Maximal timproduktion av solel (kWh) 1,95 1,04 1,68 2,35
Maximal timinmatning till nätet (kWh) 1,3 0,1 0,7 1,0
Solelinmatning till elnätet (kWh, % av solelproduktion) 18,0 (34%) 0,5 (0,7%) 8,4 (17%) 16,8 (13%)
Tid med solelinmatning till nätet (h, % av månad) 37 (5,1%) 5 (0,7%) 29 (3,9%) 47 (6,8%)
Tid vi var självförsörjande med el (h, % av månad) 2 (0,3%) 0 0 2 (0,3%)

Även februari blev en tämligen kall månad. Vi köpte 2657 kWh el till vårt hus (163 m2 boyta) och separat förråd (50 m2 uppvärmd yta till 7-8°), vilket är över medel. Man får ha i åtanke att solcellerna i år gav oss ett nettotillskott under februari på 113 kWh. Utan solcellerna hade det blivit 2770 kWh köpt el. Det lägsta värdet var 2008 då vi köpte 1566 kWh och det högsta ifjol då vi köpte 2991 kWh.

Tittade till solfångarna när jag kom hem. De är nu till 75% snöfria, så nu kommer vi att börja att få ett bidrag från dem också för uppvärmning av varmvatten., vilket gör att elpatronen i ackumulatortanken kommer att gå mindre.