Första intäkten från solcellerna – 1,34 kr!

Fick brev från Vattenfall idag. Förutom den vanliga fakturan från Vattenfall Eldistribution AB för elöverföring fanns även ”energiersättning” för den el vi matat in till elnätet under perioden 21 oktober – 31 december. Det var 19 kWh till ett värde av 7 öre/kWh och totalt 1,34 kr. Så nu är det klackarna i taket… (PS. Vid kontroll av öresutjämningen visade det sig att nettointäkten stannade vid 0,98 kr.).

Enligt Vattenfalls hemsida gäller att ”Du får ersättning från Vattenfall för den så kallade nätnyttan”. Undrans hur många svenskar som vet vad nätnytta är? Enligt Wikipedia avskaffades dessutom nätnyttomodellen formellt 29 januari 2009.

Ellagens kapitel 3 ger upplysningar om varför vi får en ”energiersättning” från vår nätägare Vattenfall.

Ersättning vid inmatning av el

15 § Innehavare av en produktionsanläggning har rätt till ersättning av den nätkoncessionshavare till vars ledningsnät anläggningen är ansluten. Ersättningen skall motsvara

1. värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från anläggningen medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät, och

2. värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen är ansluten till ledningsnätet.

Denna “energiersättning” har inget att göra med den ersättning vi får för elhandeln av vår inmatade solel, som sköts av Bixia.

En reaktion på “Första intäkten från solcellerna – 1,34 kr!

  1. Nu som min solcellsanläggning är klar, så har jag tagit mig tid att kolla lite på avräkningen med min nätägare Vattenfall. Jag har i mitt elnätsavtal för “solkraft uttag” ett elöverföringspris på 24 öre/kWh. Men i mitt alvtal “solkraft inmatning” får jag bara 7,5 öre/kWh… Hur kan detta hänga ihop? Borde inte dessa 2 siffror vara lika? Är min el mindre värd? Tanken har slagit mig, att min el trots allt inte behöver använda dom stora transportsträckor och trafoanläggningar för att distribueras, men å andra sidan, så betalar ju mina närmste grannar ändå sin (höga) elöverföringspris trots att elen på soliga dagar kommer från min anläggning… Just nu pumpar min anläggning ut 10,5KW på nätet. Det värkar orättvist att inte jag får samma ersättning för min överskottsel som jag måste betala för att få el in i min fastighet. Vad tycker du Bengt? Har jag rätt i mitt resonemang eller är det något jag har glömt att ta med i mina värderingar?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *