Priserna för solceller minskar stadigt

Solarbuzz hemsida kan man se statistik över genomsnittliga priser till slutkunder för solcellsmodulerna, se nedanstående diagram (klicka på det för att se det i större skala). Priserna är för enstaka moduler med 125 W eller högre effekt, exklusive moms.  Det intressanta är trenden för priset. Under de två senaste åren har priset sjunkit stadigt i en relativt hög takt. Efterfrågan på solcellsmoduler förväntas öka betydligt mindre under 2011 än under fantastiska 2010. Solarbuzz tror därför att solcellsmodulernas pris kommer att fortsätta att sjunka under 2011 eftersom ny produktionskapacitet kommer i drift och att konkurrensen därmed ökar.

I grova drag svarar solcellsmodulerna för hälften av priset för en solcellsanläggning.

Pris solcellsmoduler

Pris för solcellsmoduler enligt Solarbuzz