Införande av effekttariff ett steg i fel riktning för solelproducenter

I ERA nummer 9-2010 fanns några artiklar med rubrikerna ”Göteborg energi inför effekttariff för alla nätkunder”, ”Fortum inför effekttariff för vissa kunder”, ”Effekttariff kan ge ett effektivare elnät” och ”Svensk Energis nätchef: Ett steg i rätt riktning”. Vad betyder detta för små solelproducenter?

Låt oss titta på Sollentuna Energi, som redan idag har effekttariff. De har dels en fast avgift på 1500 kr/år, dels en rörlig avgift på 40 kr/kW och månad under april-oktober respektive på 80 kr/kW och månad under november-mars. Effektavgiften förklaras på följande sätt:

”Effektavgiften grundas av de tre timmar under vardagar mellan 07 – 19 med högsta effektuttag. Dessa timvärden bildar ett medelvärde vilket ligger till grund för den effekt som du debiteras. ”

Detta betyder att du som har solel på villan inte kommer att spara någonting av betydelse på elöverföringsavgiften trots att du åtminstone sommartid kan väsentligt sänka ditt behov av ”köpt” el! Ditt effektbehov kommer nämligen inte att minska märkbart eftersom du inte producerar någon solel av betydelse under kvällstid då ditt effektuttag är som störst. Införande av effekttariff av den typ som Sollentuna Energi har betyder också att Energimarknadsinspektionens nyligen framlagda förslag om kvittning av den rörliga delen av elöverföringsavgiften blir verkningslöst.

För solelproducenter blir alltså införande av effekttariffer ett steg i fel riktning.

5 reaktion på “Införande av effekttariff ett steg i fel riktning för solelproducenter

  1. Pingback: Vattenfalls nätavgifter brakar i höjden | Bengts villablogg

  2. Pingback: Fasta avgifters andel av elpriset ökar oroväckande | Bengts villablogg

  3. Pingback: Hur kommer elpriset att utvecklas i framtiden? | Bengts villablogg

  4. Pingback: Hur kommer elpriset att utvecklas i framtiden? | Bengts nya villablogg

  5. Pingback: Fasta avgifters andel av elpriset ökar oroväckande | Bengts nya villablogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *