Hur mycket påverkar snö solcellerna?

Mycket! Med 5 cm heltäckande snö som idag på morgonen blir solelproduktion noll. Vi har 14 solcellsmoduler och de sitter i två strängar med sju moduler i vardera sträng. I varje sträng är modulerna seriekopplade. Hur mycket solel som produceras kommer att bestämmas av den sämsta modulen. Om sex fungerar kanonbra och en dåligt, blir det tyvärr den dåliga som bestämmer hur mycket ström som kommer att gå igenom strängen. Men, om en modul havererar eller är helt snötäckt borde strömmen i teorin gå igenom en by-pass diod förbi denna modul och strängens produktionen borde inte påverkas så mycket.

Jag började med att sopa av snön av tre moduler. En solinstrålning på 100 W/m2 räckte inte för att få växelriktaren att starta. Den stod på ”Warten” (man har glömt att översätta det tyska ordet till engelska i menyerna). Sopade rent ytterligare två moduler, så att fem av sju moduler i strängen var snöfria. 124 W/m2 i soinstrålning och ynka 24 W från strängen. När jag sopade rent den sjätte modulen lossnade det. 129 W/m2 gav nu plötsligt 244 W. Jag sopade så rent den sjunde och sista modulen i strängen. 147 W/m2 i solinstrålning gav då fina 421 W ut från strängen. Vid 12-tiden var den 172 W/m2 i solinstrålning och den snöfria strängen kom upp i 549 W. Den andra strängen fick vara snötäckt eftersom den är svårare att komma åt.

Jag litar inte på vår referenssolcell, jag tror att den kan visa fel värden, så ta värden ovan för solinstrålning med en stor nypa salt. Om vi antar att det bara var den snöfria strängen som genererade någon solel idag blir modulytan 9,7 m2. Med en solinstrålning på 172 W/m2 blir det totalt 1669 W för den snöfria strängen. Med en effekt ut från växelriktaren på 549 W skulle verkningsgraden bli  549/1669 = 33%. Det är ett omöjligt högt värde, det borde vara ungefär hälften av detta värde.

Vill man att solcellerna ska generera el på vintern får man se till att hålla dem snöfria. Med upp till någon cm snö blir det en viss elproduktion eftersom solljuset tränger igenom den tunna snön, men blir det några cm heltäckande snö blir det ingen el. Å andra sidan får man kanske leva med att solcellerna är översnöade när det är kallt eftersom det har sina risker för solcellsmodulerna, tegelpannor och en själv att vara upp på ett snöhalt tak. Blir det ett töväder och man har bra lutning på modulerna glider snö av utav sig själv. Fast något töväder är inte i sikte de närmaste två veckorna enligt väderprognoserna…

En snöfri sträng

En sträng med solcellsmoduler snöfri

5 reaktion på “Hur mycket påverkar snö solcellerna?

  1. Intressant, jag står just i begrepp att investera i en anläggning och hörde mig just för hos leverantören om detta fenomen, och jag, de erkände ju att snön påverkar. Där jag bor, i Väst-Jämtland har vi normalt mycket snö, även på taket långt in på vårkanten så därför har jag nästan bestämt mig för att montera dem på marken så att man kan hålla dem snöfria. Investerade för några år sedan i vaccumsolrör som värmer acktank och den ger många varma grader under mars och även några under februari men den är å andra sidan monterad i 45 grader i en ställning på taket så de blir aldrig snötäckta!

  2. Intressant! Jag har långt gågna planer att montera ett större system på taket (32 paneler) Bör man montera dem med mellanrum så att man kan gå mellan raderna och skotta/ sopa? Taket lutar 35 grader.

    • Jag brukar avråda från takklättring… Det innebär en risk att skada både modulerna och sig själv, för en liten energivinst.

  3. Jag bor mitt i Jämtland och har en 10kw anläggning och i mars bör man sopa av dom.Har du 30cm snö på dom och det blir en kall mars är det inte säkert att dom tinar av på hela månaden.Men är dom snöfria i början av månaden brukar solen hålla dom rena och ge ca 800-1000kw/h

    • Det hela beror på var man bor i Sverige. Från Mälardalen och söderut, där merparten av Sveriges befolkning bor, behöver man inte oroa sig speciellt mycket för snö. Här i Västerås är 30 cm snö på solcellsmodulerna mycket sällsynt ens någon gång under en vinter. Även utan snösopning töar våra solfångare (27 graders lutning) för varmvatten fram under första halvan av mars då solinstrålningen börjar bli mera betydelsefull och temperaturen går över noll dagtid. Solcellerna sopar jag av ibland under vintern, mest ur experimentsynvinkel, men energivinsten är liten. November-februari svarar bara för 6% av ett års solinstrålning i Mälardalen (7% i Lund och 5% i Östersund), enligt SMHI:s normalvärden för perioden 1961-1990.

      Se även inlägget Snö och lutning på solcellsmoduler från 20 februari 2014.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *