Solelproduktion och egen användning

Av vår producerade solel används en del direkt i huset. Men om solcellerna producerar mera el än vad vi använder i huset för tillfället matas överskottselen in på nätet. Det är lite svårt att i förväg förutsäga hur stor andel av vår producerade solel som vi kommer att mata in på nätet, eftersom vi inte har några historiska mätvärden per timme för vår elanvändning. Jag tror dock säkert att det är mer än hälften av solelen som kommer att matas in på nätet, men hur mycket mer än hälften återstår att se.

Idag fick jag timvärden för inmatad solel och köpt el från Per Holmquist på Vattenfall. Diagrammet nedan visar timvärden för vår solenergiproduktion per timme (blå kurva) jämfört med hur mycket av solenergi som vi matar in på nätet per timme (grön kurva). Klicka på diagrammet för att se det i större skala. Mellanskillnaden av kurvorna är solel som vi använder direkt i huset. Under de fem första dygnen var det 11-54% av solelen som var överskott som vi matade in på nätet.

Inmatad solel

Producerad solel och till nätet inmatad el

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *