Önskemål på elhandlare från små elproducenter

Igår berättade jag om utfallet av en fråga till 14 elhandelsföretag av intresset att köpa vår överskottsel och elcertifikat. Här kommer några kommentarer efter mina erfarenheter under denna minienkät.

Slutsatser

 • Kundtjänsterna kan vanligen inte svara på frågor av ovanstående typ. Det gör att svar kan utebli eller kan ta mycket lång tid.
  • Flera bolag gav inget svar på mailfrågan. Vart tar kundfrågor vägen när svar uteblir?
  • I 70% av mina telefonsamtal kom jag inte fram till någon som kunde ge besked. I ett fall blev jag kopplad till en som höll på med värmefrågor (tänkte man solvärme istället för solel?) och i två fall till nätbolaget istället för elhandelsbolaget.
 • Olika elhandlare är väldigt olika oförberedda på hur man ska hantera små elproducenter.
  • Några i elföretagen jag kom i kontakt med var (mycket) positiva, men bromsar verkar finnas på annat håll i organisationerna.
 • Mycket olika villkor hos olika elhandlare.
  • De flesta ser dock ingen ekonomisk affär i att handla med så små elmängder det är frågan om.
 • Har man el och elcertifikat att erbjuda för en tusenlapp har man ingen förhandlingssituation mot företag som har en omsättning på 0,1-7 miljarder/år.
  • Idag svårt och krångligt att hitta en köpare om man ska börja från ”noll” med letandet. De flesta små elproducenter har sannolikt inte så mycket kunskaper om vare sig solcellssystem eller hur regelverket fungerar och då är det nog lätt att man kör fast och ger upp.
 • Spontant skulle jag vilja ge en eloge till Bixia. Snabbt svar, inget krångel med att behöva byta till dem för elköp, handlingar för att förbereda avtal låg hemma i brevlådan tre dagar efter mailfrågan, tydlig prissättning och bra info på hemsidan.

Önskemål

 • Rutiner ska finnas hos elbolagen hur sådana här frågor ska besvaras. Viktigt idag och ändå viktigare i framtiden då antalet små elproducenter kommer att öka. Vi har hittills bara sett början av denna utveckling.
  • Information bör finnas på hemsidan eftersom det är överraskande svårt att komma fram till någon person som har kunskap om frågorna när man ringer.
  • Kundtjänsternas kunskapsnivå måste höjas.
   • Måste veta företagets policy i dessa frågor.
   • Måste förstå om det är en elhandelsfråga eller en nätfråga när man kopplar vidare till en annan person.
 • Man ska inte behöva byta elhandlare för att få någon som köper överskottsel och elcertifikat.
 • Politikernas vilja är att underlätta för små elproducenter.
  • I praktiken är det dock idag en avgrund mellan denna vilja och verkligheten. Det är alldeles för krångligt för en liten elproducent att få ersättning för sin överskottsel.
 • Det enklaste och bästa för en liten solelproducent skulle vara att få möjlighet till nettodebitering genom att nätbolaget skickar ett nettovärde till elhandlaren.
  • Man behöver som kund bara kontakta ett bolag, man blir garanterad en ersättning för sin överskottsel, man behöver inte byta elhandelsbolag och värdet av den producerade elen blir lika stor som för den köpta elen. Mycket enkelt och tydligt för alla parter!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *