Första kilowatt-timmarna solel

Äntligen var vår solcellsanläggning igång! Drygt 14 månader efter det att vi lämnade in vår ansökan om investeringsstöd och nästan fyra månader efter det att vi gjorde vår beställning av anläggningen. Om jag blickar bakåt går det att se flera moment där det blivit fördröjningar. Det visar väl att småhusmarknaden för solceller ännu är i sin linda i Sverige och att det finns en hel del att lära för aktörerna för att göra så att det hela löper smidigare.

Igår, som var första dagen i drift, producerade solcellerna 3,37 kWh. Diagrammet visar hur produktionen varierade under dagen. Vår webbox lagrar värden för effekten var femte minut och det är dessa värden som visas i diagrammet. Att effekten går lite upp och ner under dagen beror på att det varit molnigt under delar av dagen. När solen döljs bakom moln minskar solcellernas effekt drastiskt, vilket man ser tydligt i diagrammet. Om du klickar på diagrammet visas det i större skala och då blir det mera lättläst.

Solcellseffekt

Solcellseffekt. Per 5-minutersintervall 28 oktober.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *