Solcellsanläggningen färdiginstallerad

Oskar var här och installerade växelriktare etc. idag. Han och Lars Hedström testkörde anläggningen och kontrollerade att allt fungerade som det skulle.

Vi ville dock inte sätta igång anläggningen ännu eftersom Vattenfall inte bytt elmätaren i vårt mätarskåp, som sitter på en trästolpe utanför vårt hus. Med vår solcellsanläggning kommer det under soliga dagar att bli ett överskott av solel som kommer att matas in på nätet. När man börjar mata in el på nätet är det viktigt att elmätaren mäter strömmen på rätt sätt. Den el vi matar in på elnätet ska mätas per timme med ett räkneverk. Ett annat räkneverk ska registrera hur mycket el vi köper från nätet.

Många elmätare är idag konfigurerade så att de adderar strömmen oavsett om man matar in (sol)el till nätet eller matar ut (köper) el från nätet. Om man har en sådan elmätare får man betala lika mycket som för den köpta elen för den solel man matar in till nätet! Många andra elmätare är konfigurerade så att de bara mäter den ström som man köper, men inte den solel som man matar in på nätet. Därför ville vi avvakta med att köra igång solcellsanläggningen till dess att Vattenfall bytt elmätaren.

Solcellsmodulerna monterade

I morse pratade vi med Oskar om den spalt som blivit mellan betongtegelpannorna vid montering av profilerna som ska hålla solcellsmodulerna. Det kunde fixas genom att de små upphöjningar som fanns i hörnen på undersidan av pannorna kapades bort. Fint! Vattenproblem gillar vi inte…

Solcellsmodulerna monterades idag. Häftigt att se modulerna på plats.

Solcellsmodulerna monterade