Leverans 1

Vår leverans skulle bestå av tre kollin enligt transportföretagets avisering. Idag fick vi solcellsmodulerna och monteringssystemet, men det tredje kollit var inte med. Hade det kommit bort?